Здравейте! Като че ли все по-често около нас се говори за емпатия. И все повече се спряга като “това, което ни прави хора”. А какво всъщност е емпатията? Тя е съпреживяване на това, което изпитва другия. Резониране…