– Oбожаваш това място… винаги знам, че мога да те открия тук. – каза, потупвайки рамото й. Тя седеше на онази скала, която посрещаше всяка сутрин първите слънчеви лъчи. Онази скала, която наблюдаваше всяка една разбиваща се…