ТЯ: лично местоимение, трето лице, женски род, единствено число.  Не звучи ли сухо, студено и обикновено? Трябва само да придадете смисъл на простичкото “тя” и ще означава всичко… ТЯ е силна и нежна, упорита и крехка. ТЯ…