Всичко се случи някак си магически. Въображението започна да играе, не можеше да бъде спряно… После идеята придоби сила. Не можеше да си остане само там – в съзнанието… Трябваше да бъде споделена…  Беше носталгия или беше…